Stacks Image 8
Horisontalborr Syd AB har varit verksamt i branschen för styrbar borrning i snart 11 år.
Horisontalborr Syd AB har all utrustning och transportmedel i egenägd maskinpark för att utföra styrbar borrning med rör i dimensioner upp till 315 mm. För alla uppdrag tillsätts 2 borrare. En för maskinen och en för avläsningsinstrumentet.
Under de 11 år företaget varit verksamt har vi utfört uppdrag med borrning i dimensionerna allt från 40 mm till 315 mm. Vidare har vi utfört uppdrag med styrbar borrning för förläggning skyddsrör till vattenledningar, fiberkabel, gasledningar, självfallsledningar, elkabel och mediarör.
Besöksadress:
Ingenjörsgatan 7
275 39 SJÖBO
Fakturaadress:
MyEmail